Artros – självhjälp

Den som lider av artros kan finna stor tröst i kunskapen om artros och i vetskapen om att det finns mycket man själv kan göra i sin vardag för att underlätta situationen. Oavsett vilken typ av artros man har och var den sitter finns det generella råd som alla kan följa.

Självhjälp vid artros – utbildning

När man lider av ett sjukdomstillstånd, ett syndrom eller andra fysiska eller psykiska besvär så är det alltid viktigt med information. Många gånger blir det mycket enklare att hantera sin situation när man vet vad man lider av, den bakomliggande orsaken samt eventuella behandlingsmetoder och prognoser för tillståndet. Investera i dig och din hälsa genom att läsa mer om artros på nätet eller i böcker. Sätt dig in i sjukdomen ordentligt och ta reda på allt som går att veta. Då lär du dig vad du bör och inte bör göra för att leva ett bättre liv med artros.

Självhjälp vid artros – en bra livsstil

Det finns en del allmänna råd som gäller oavsett vilken artros man har. En operation sker relativt sällan för att åtgärda artros och är inte en genväg för att lindra besvären. Istället gäller det att följa de allmänna råden som finns – att vara fysiskt aktiv och att göra sig av med onödig belastning i form av övervikt. Smärtan som uppstår vid fysisk aktivitet kan vara ett hinder för att få en mer aktiv livsstil, men det är värre att undvika fysiska aktiviteter för att slippa ha ont. Därför är det viktigt att få en bra smärtlindring för att klara av att vara fysiskt aktiv. Helst ska aktiviteterna vara milda, men varierande. Genom att anmäla sig till en artrosskola kan man få hjälp och råd med hur man bör tänka och vad man bör göra för att få en välfungerande vardag, en bättre livskvalitet och bättre förutsättningar för att leva med artros.