Rutin för god munhälsa

En god munhälsa är viktig av flera anledningar. För att undvika plack och karies är det betydelsefullt att ta god hand om munnen, men även för att bibehålla en god andedräkt.

Håll koll på förändringar

Det är viktigt att ta förändringar i munhålan på allvar, inte minst för att motverka muncancer och upptäcka den innan den hunnit sprida sig för mycket. Gällande muncancer så kan skiftande färg på slemhinnor vara ett tecken i det tidiga skedet. Du kan även upptäcka muncancer om du får sår i munnen som är svårläkta. Det bästa är att försöka förebygga att cancern uppstår genom att undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion. Även hälsosamma matvanor är bra om du vill minska risken för muncancer.

Tandborstning räcker inte

Många tror att det enda som behövs för en god munhälsa är tandborstning. Men faktum är att tandborsten oftast inte tar bort alla bakterier från munnen. Mellan tänderna samlas ofta matrester som orsakar hål i tänderna och en illaluktande andedräkt. Därför är det viktigt att även använda sig av tandtråd eller tandstickor för att rengöra mellan tänderna. Även munskölj bör vara en del av den dagliga munvården då den tar bort eventuella rester och bakterier.